Historisk arkiv

Regjeringen øker støtten til utdanning for jenter i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil styrke innsatsen for utdanning i utviklingssamarbeidet og ta internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning. I forslag til statsbudsjett for 2014 får Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) en økning på 50 millioner kroner, til 290 millioner kroner.

- For å kunne nå målet om grunnskoleutdanning for alle trenger vi en global, samlet kraftanstrengelse. Regjeringen vil bidra til dette løftet både politisk og økonomisk, og utdanning skal være en helt sentral prioritet for oss i utviklingssamarbeidet, sier utenriksminister Børge Brende. 

Undersøkelser viser at jenters utdanning har betydning for deres egen situasjon, og for økonomien i samfunnene de lever i. Det er nøkkelen til at de kan ta velbegrunnede valg senere i livet, og påvirker også forhold som barneekteskap, kjønnslemlestelse, barnedødelighet og generell helse i befolkningen. 

Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) er et effektivt og nytenkende partnerskap der mange av de viktigste giverne og organisasjonene i verden er samlet om felles innsats for utdanning. GPE prioriterer de svakeste og mest utsatte gruppene barn i verden. Det sammenfaller med regjeringens politiske prioriteringer. 

- Etterspørselen etter midler fra GPE er stor. Det pågår nå en viktig diskusjon om hvordan partnerskapet kan bidra til å løse den vanskelige situasjonen for syriske flyktninger som legger press på skolesystemet i Libanon. Norge sitter i styret i GPE, og kan bruke stemmen der aktivt til å påvirke partnerskapets politikk, sier Brende.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, telefon 901 92 920.