Historisk arkiv

Enighet om Irans atomprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er en seier for diplomatiet at det er oppnådd enighet om en foreløpig avtale om Irans atomprogram, sier utenriksminister Børge Brende.

De fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og Tyskland kom etter en ny runde med forhandlinger i natt frem til enighet med Iran. Iran forplikter seg blant annet til å stoppe anrikningen av uran over fem prosent, nøytralisere eksisterende lagre av allerede høyere anriket uran, og stoppe den videre utviklingen av tungtvannsanlegget i Arak. Iran får på sin side lettelser i enkelte sanksjoner og unngår at nye sanksjoner innføres i avtaleperioden.

- Avtalen gjelder for en seksmåneders periode, og det hviler nå et stort ansvar på Iran for å vise at handling følger ord. Det er viktig for verdensfreden at den langvarige konflikten om Irans atomprogram løses gjennom diplomati, sier utenriksministeren.
 
-Dette er et viktig første skritt og et historisk gjennombrudd. Samtidig gjenstår mye før en eventuell endelig avtale kommer på plass, sier Brende.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), der Norge sitter i styret, vil få en viktig oppgave i å verifisere at Iran følger opp sine forpliktelser i avtalen.  Avtalen åpner for økt tilgang til og inspeksjoner av  blant annet anleggene i Natanz og Fordow.