Forsiden

Historisk arkiv

320 milliarder kroner til verdens fattigste land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) vil de neste tre årene få nærmere 320 milliarder kroner fra det internasjonale samfunn. - Norge vil bidra med 3,1 milliarder kroner til utviklingsfondet. Vi øker dermed vårt bidrag med 18 prosent fra forrige treårsperiode, sier utenriksminister Børge Brende.

Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) vil de neste tre årene få nærmere 320 milliarder kroner fra det internasjonale samfunn. - Norge vil bidra med 3,1 milliarder kroner til utviklingsfondet. Vi øker dermed vårt bidrag med 18 prosent fra forrige treårsperiode, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge og 54 giverland var samlet i Moskva 17. desember for å sluttføre forhandlingene om nye midler til utviklingsfondet (IDA-17). Forhandlingene ga et rekordhøyt resultat. Verdensbankens fond er den største enkeltkanal for utviklingsbistand til verdens 82 fattigste land.

- Det økte norske bidraget er et signal om at regjeringen ønsker å trappe opp arbeidet for verdens aller fattigste. Vi støtter Verdensbankens ambisiøse mål om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Det er gledelig at det internasjonale samfunn bidrar med et så betydelig beløp for å skape vekst og utrydde ekstrem fattigdom, ikke minst i lys av budsjettkrisen i mange land, sier utenriksministeren.

Midlene skal brukes blant annet til å forsyne rundt 20 millioner mennesker med elektrisitet, gi livreddende vaksiner til 200 millioner barn, mikrofinanslån til mer enn en million kvinner og grunnleggende helsetjenester for 65 millioner mennesker. Afrika vil motta halvparten av IDAs midler. Fondet vil fremover spesielt prioritere de 40 prosent fattigste personene i et land, og bidra til at utsatte grupper som kvinner og barn også får fordeler av landenes økonomiske vekst.

- IDAs prioriterte områder samsvarer godt med norske satsinger som utdanning og helse. Norge og de nordiske landene jobber for at utviklingsarbeidet gjennom IDA får et større likestillingsperspektiv og at økonomisk vekst inkluderer alle sårbare grupper, sier Brende.

Det skal også gis økt støtte til land som er rammet av konflikt, eller er på vei ut av konflikt. IDA gir i tillegg støtte til å forebygge klimaendringer og naturkatastrofer.