Historisk arkiv

EUs energi- og klimapolitikk: Hva betyr det for oss?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Statsråd Helgesen leder nasjonalt europaforum, presenterer regjeringens vurdering av EUs energi- og klimapolitikk og utveksler synspunkter med norske aktører fredag 13. desember i Utenriksdepartementet.

Statsråd Helgesen leder nasjonalt europaforum, presenterer regjeringens vurdering av EUs energi- og klimapolitikk og utveksler synspunkter med norske aktører fredag 13. desember i Utenriksdepartementet.

Tema: EUs energi- og klimapolitikk: Hva betyr den for oss?
Sted: Fredag 13. desember kl. 08.30 – 10.45 i Utenriksdepartementet, nordkvartalet.
Påmelding: Innen torsdag 12.12.2013 til hist@mfa.no (pga. adgangskontroll)

EU arbeider med et rammeverk for den fremtidige energi- og klimapolitikken. Regjeringen følger arbeidet tett og vil melde inn norske synspunkter. EUs klima- og energipolitikk er viktig for Norge, både direkte gjennom EØS-avtalen og indirekte ved at våre naboland og viktigste handelspartnere påvirkes.

Nasjonalt europaforum er en rundebordskonferanse som møtes årlig for å diskutere europapolitiske spørsmål med relevans for Norge. Forumet samler representanter fra politikk, nærings- og samfunnsliv og ledes av Vidar Helgesen, statsråden for EØS-saker og forholdet til EU. Europaforumet er åpent for pressen og blir overført direkte på Europaportalen (www.europaportalen.no).

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, mobil: 404 08 314