Historisk arkiv

Danmark og Norge tilbyr å frakte kjemiske våpen ut av Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

På grunnlag av vedtak i FNs sikkerhetsråd og OPCW har Norge og Danmark sagt seg villige til å yte et felles bidrag til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria. Danmark skal lede den maritime operasjonen, mens Norge skal være nestkommanderende for operasjonen.

På grunnlag av vedtak i FNs sikkerhetsråd og OPCW har Norge og Danmark sagt seg villige til å yte et felles bidrag til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria. Denne felles operasjonen skal omfatte fregatter og spesialiserte transportskip fra begge land. Danmark skal lede den maritime operasjonen, mens Norge skal være nestkommanderende for operasjonen.

De kjemiske våpnene i Syria skal kartlegges og destrueres i samsvar med resolusjon 2118 fra FNs sikkerhetsråd. En felles OPCW-FN-operasjon i Syria har fått mandat til å påse at det syriske programmet for kjemiske våpen elimineres i henhold til tidsplanen, på sikrest mulige måte.

I henhold til planen, som støttes av verdenssamfunnet, skal de farligste kjemiske stridsmidlene være fraktet ut av Syria innen 31. desember 2013. En endelig plan for destruksjon av Syrias kjemiske våpen skal godkjennes av OPCWs eksekutivråd på et møte 17. desember 2013.

Norges utenriksminister Børge Brende og Danmarks fungerende utenriksminister Rasmus Helveg Petersen har kommet med følgende felles uttalelse:

"Bruk av kjemiske våpen er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er en sentral oppgave for verdenssamfunnet å få fjernet disse grusomme våpnene fra Syria. Både Danmark og Norge har forpliktet seg helt og fullt til gjennomføringen av resolusjon 2118 fra FNs sikkerhetsråd. Den danske og norske regjeringen har allerede gitt betydelig støtte til den felles OPCW-FN-operasjonen, både militært og økonomisk. Vi planlegger nå en fellesoperasjon til sjøs for å sikre at kjemiske våpen blir fraktet ut av Syria. Vi oppfordrer andre medlemsstater i FN til å bidra med all mulig støtte til den felles OPCW-FN-operasjonen."

Danmarks forsvarsminister Nicolai Wammen og hans norske kollega Ine Eriksen Søreide har avgitt følgende kommentar:

"Vi hilser velkommen muligheten for Danmark og Norge til å bidra til den viktige oppgaven det er å få destruert Syrias kjemiske våpen for å unngå ytterligere overgrep mot sivilbefolkningen. Begge våre land har lang erfaring med maritime operasjoner, og vi er vant til å samarbeide i andre internasjonale operasjoner og øvelser. Danmark og Norge står klare til å frakte de kjemiske stridsmidlene ut av Syria. Dette er et fremragende eksempel på nordisk samarbeid."

Både Norge og Danmark vil måtte gjennomføre nødvendige nasjonale beslutningsprosesser før operasjonen kan innledes.