Historisk arkiv

Brende: - Beklager russisk importforbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Russlands importforbud er helt urimelig. At Russland gjennomfører slike tiltak viser hvor viktig det er at vi står sammen med allierte og partnere i vår reaksjon på Russlands destabilisering av Ukraina. Jeg er enig med EU som fremstiller det slik at tiltakene er tydelig politisk motivert, sier utenriksminister Børge Brende.

Russland kunngjorde i dag at de vil stanse import av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra EU-landene, USA, Canada, Australia og Norge. 

- Vi tar de russiske tiltakene alvorlig, men det er for tidlig å fastslå hvilke konsekvenser de kan få for norske bedrifter. Vi gjennomgår nå tiltakene sammen med EU og andre berørte, og vi vil sammen vurdere hvordan vi best kan håndtere dette, sier utenriksministeren.

På tross av sterkt internasjonalt press, ikke minst etter nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet MH-17 hvor 298 mennesker ble drept, har Russland ennå ikke medvirket til avvæpning av prorussiske separatister. EU innførte fra 1. august nye og strengere tiltak mot Russland som en reaksjon på landets vedvarende ulovlige anneksjon av Krim og destabilisering av Ukraina.

- Fremfor å bidra til en nedtrapping av konflikten i Øst-Ukraina, fortsetter Russland med å opprettholde og forsterke den. Det går betydelige mengder våpen over grensen fra Russland til Ukraina. Det er avgjørende at Russland blir møtt med en bred og tydelig reaksjon fra det internasjonale samfunn, og tunge utenriks- og sikkerhetspolitiske hensyn tilsier at Norge står sammen med våre allierte og partnere, sier utenriksministeren.

Regjeringen tar, som tidligere kommunisert, sikte på å slutte opp om de nye EU-tiltakene etter konsultasjoner med Stortinget.