Historisk arkiv

Gaza: Tydelige krav fra giverne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Gaza-krigen i sommer viser at voldsspiralen må brytes. Fundamentale grep må til for å åpne Gaza og skape vekst og utvikling for befolkningen. Dette krever ny politikk både fra Israel og palestinerne, sier utenriksminister Børge Brende.

Nærmere 90 land og internasjonale organisasjoner møtes i dag i Kairo for å samle støtte til Palestina og gjenoppbyggingen av Gaza. Konferansen arrangeres av Egypt og Norge i fellesskap sammen med Palestinas president Mahmoud Abbas. 

Den 51 dager lange krigen i sommer kostet over 2200 mennesker livet og forårsaket enorme ødeleggelser og lidelse. Dagene før konferansen holdt den palestinske regjeringen sitt første regjeringsmøte i Gaza og lovet å starte reformarbeidet og ta ansvar for gjenoppbyggingen.

Materialer må inn og hjulene må i gang igjen både i Gaza og på Vestbredden så folk får arbeid. Da må Israel heve blokaden. Gaza og Vestbredden må samles i én økonomi som kan handle fritt både innenfor Palestina og med verden utenfor. Det krever også en ansvarlig myndighet i hele Palestina som vil ha varig våpenhvile og som kan skape gode politiske rammer og sikkerhet for alle sivile.

– En slik visjon for gjenoppbyggingen i Gaza blir ikke virkelighet før okkupasjonen kan heves og Palestina blir en stat som kan leve i fred med Israel. Derfor må den internasjonale innsatsen for Gaza bane vei for troverdige forhandlinger som løser konflikten mellom de to folkene, sier utenriksministeren.

Varer og materialer må inn i Gaza for gjenoppbygging. Ødeleggelsene av boliger og infrastruktur er omfattende. Ifølge FN er over 80 000 hus helt eller delvis ødelagt og svært mange familier går en vanskelig vinter i møte. Det mangler rent vann, fungerende kloakksystem og elektrisitet.

- Det haster med å få varer inn i Gaza i et så stort omfang at private entreprenører og sivilsamfunnet kan settes i sving. Derfor støtter Norge et helt nødvendig kontrollsystem for import av byggevarer som FN er blitt enig med Israel og palestinerne om å opprette. På sikt vil det åpne for import av innsatsvarer og eksport av produkter fra Gaza, som er helt avgjørende for å få hjulene i gang i Gazas lokale økonomi, sier Brende.

Brende annonserte i sitt innlegg på konferansen at Norge for 2014 vil øke bistanden til Palestina med 95 millioner for å møte utfordringene knyttet til gjenoppbyggingen av Gaza. Den norske bistanden til Palestina blir dermed 885 millioner kroner i 2014. Han sa også at Norge planlegger å holde nivået på norsk bistand på et høyt nivå i de kommende årene.