Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge fordømmer Russlands annektering av Krim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge fordømmer Russlands folkerettsstridige annektering av den ukrainske autonome republikken Krim. Russlands bruk av militærmakt for å endre landegrenser er uakseptabel, sier utenriksminister Børge Brende.

President Putin kunngjorde i en tale til den russiske nasjonalforsamlingen i dag at Russland annekterer Krim.

- Ukrainas suverenitet og territorielle integritet må respekteres fullt ut. Norge vil fortsatt anse Krim som en del av Ukraina, sier utenriksministeren.

Det internasjonale samfunn har sendt Russland et tydelig signal om at landets opptreden i Ukraina er uakseptabel og må få konsekvenser. Putins tale representerer et alvorlig tilbakeskritt for sikkerhet og stabilitet i Europa. 

- Regjeringen beklager dypt at de russiske myndighetene har valgt å se bort fra disse tydelige signalene. Russland har ansvaret for å legge grunnlaget for en politisk løsning ved å følge opp sine folkerettslige forpliktelser, sier utenriksministeren. 

Avstemningen i FNs sikkerhetsråd nylig viste til fulle at Russland nå står alene overfor klar internasjonal fordømmelse. De restriktive tiltakene som ble annonsert av EU og USA i går var nok et eksempel på dette.  

- I denne situasjonen må Norge være klar og tydelig. Norge står sammen med våre allierte og partnere i Nato og EU. Norge slutter opp om EUs restriktive tiltak overfor navngitte personer fra Russland og fra Krim.