Historisk arkiv

Sterk norsk reaksjon på tiltagende voldsbruk i Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er opprørt over de siste dagers voldshandlinger i Gaza, som rammer svært mange sivile, deriblant et stort antall barn som har mistet livet eller er blitt hardt skadet under israelske militære angrep. Bare natt til lørdag ble trolig 16 mennesker drept. Tilsammen er 121 mennesker drept. Jeg tar sterk avstand fra denne voldsbruken, sier utenriksminister Børge Brende.

- Rakettangrepene mot Israel er uakseptable. Disse må stanse umiddelbart. Israel har rett til selvforsvar. Jeg tar likevel avstand fra Israels uforholdsmessige maktbruk i Gaza, og de store lidelser som påføres sivilbefolkningen. Det tilligger Israel å ivareta humanitærrettens krav til proporsjonalitet, og dessuten stilles særlige krav til forholdsregler i så tett befolkede områder. Derfor mener jeg også at Israel bør granske det inntrufne der rene sivile mål har blitt rammet, sier utenriksministeren og advarer mot en ytterligere eskalering gjennom en israelsk bakkeoffensiv inn i Gaza.
- Humanitær bistand til palestinerne i Gaza må nå komme frem uhindret. Det er svært viktig å iverksette snarlige tiltak som kan muliggjøre dette, sier Brende.