Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Svært bekymret over utviklingen i Øst-Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært bekymret over utviklingen i Øst-Ukraina. Pro-russiske separatister i Øst-Ukraina benytter seg av stadig tyngre militært materiell, med tap av menneskeliv og ødelagt infrastruktur som en følge. Dette er uakseptabelt, sier utenriksminister Børge Brende.

Den siste uken har ukrainske regjeringsstyrker iverksatt en større offensiv og gjenvunnet kontrollen over territorium som tidligere ble kontrollert av pro-russiske separatister. Separatistene har blitt drevet tilbake, og er ifølge rapporter i ferd med å forskanse seg i byene Donetsk og til dels Luhansk. Minst 25 ukrainske soldater skal være drept i et rakett-angrep i Ukraina i dag. Totalt 478 sivile skal være drept i kamphandlingene de siste to månedene, ifølge det ukrainske helseministeriet.

 - Ukraina har rett til å forsvare seg mot krigshandlinger fra separatistene. Disse må straks legge ned våpnene. Utenlandske borgere blant dem må forlate landet, og forhandlinger med legitime representanter for befolkningen i øst må finne sted, sier utenriksministeren.
Norge mener at president Porosjenkos fredsplan fremdeles er eneste vei fremover, og støtter arbeidet i kontaktgruppen, der Ukraina, Russland og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa inngår.

 - Jeg kan ikke se at Russland bidrar til å stabilisere situasjonen slik vi hadde håpet og forventet. Russland må umiddelbart stenge grensen for våpen og paramilitære, og bruke sin innflytelse over de væpnede gruppene til å stoppe kamphandlingene, sier Brende.
Det internasjonale samfunn må bistå befolkningen i Donbass, men det er bare ukrainske myndigheter i Kiev som har rett og plikt til å gjenopprette lov og orden i området.

- Befolkningen i de områdene som nå kommer tilbake under ukrainske myndigheters kontroll, må få rask og nødvendig hjelp. Det er viktig at forholdet til befolkningen blir prioritert, slik at tilliten til sentralmyndighetene kan bygges opp igjen. Vi forventer at begge parter gjør sitt ytterste for å unngå ytterligere tap av liv og ødeleggelser av eiendom, understreker utenriksministeren.