Historisk arkiv

Økt støtte til valg i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Afghanistan velger 5. april ny president. Norge støtter planlegging og gjennomføring av presidentvalget og neste års parlamentsvalg med 102 millioner kroner. Støtten gis via FNs utviklingsprogram (UNDP).

- Gjennomføring av demokratiske valg er ett av de viktigste elementene i å bygge et stabilt Afghanistan for fremtiden, sier utenriksminister Børge Brende.

Valget i april vil legge til rette for den første demokratiske maktoverføring fra en president til en annen i landets historie.

- 2014 blir et avgjørende år for Afghanistan. At valget går riktig for seg og anses som legitimt, vil være viktig for Afghanistans demokratiske utvikling. Godt styresett er et prioritert område for norsk bistand til Afghanistan, sier utenriksministeren.

Den Nato-ledete Isaf-operasjonen avsluttes i år og afghanerne selv har for første gang siden 2001 ansvar for hele gjennomføringen av valget. Det internasjonale samfunn går dermed inn i en støtterolle.

Målet med støtten til UNDPs Elect II-prosjekt er at de afghanske valginstitusjonene på sikt skal kunne planlegge og gjennomføre valg med liten, eller ingen internasjonal assistanse.

- Mye tyder på at afghanske myndigheter er bedre forberedt i dag enn under valgene i 2009 og 2010. Samtidig er det urealistisk å tro at valget blir problemfritt. Sikkerhetssituasjonen er komplisert. Vi må regne med at ikke alle valglokaler kan være åpne eller at alle velgere får sjansen til å stemme. Men vi har tro på at det er mulig å gjennomføre et valg som kan få godkjentkarakter, sier Brende.

Norge støttet gjennomføring av valgene i 2009 og 2010 med 85 millioner kroner.