Historisk arkiv

Holder tilbake 50 millioner kroner i bistand til Uganda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge beklager dypt at Ugandas president har undertegnet en ny og strengere lov mot homofili. Loven bryter med grunnleggende menneskerettigheter og med Ugandas grunnlov. Den vil forverre situasjonen for en allerede utsatt gruppe, og kriminalisere enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider for seksuelle minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge beklager dypt at Ugandas president i dag har undertegnet en ny og strengere lov mot homofili. Loven bryter med grunnleggende menneskerettigheter og med Ugandas grunnlov. Den vil forverre situasjonen for en allerede utsatt gruppe, og kriminalisere enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider for seksuelle minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren varsler at dette vil få konsekvenser for norsk stat-til-stat støtte til Uganda. 

- Vi vil nå holde tilbake rundt 50 millioner kroner fra vårt samarbeid med Uganda. Samtidig vil vi øke støtten til menneskerettighets- og demokratiforkjempere, sier Brende.

Ugandas president Yoweri Museveni har i dag undertegnet det omstridte lovforslaget mot homoseksualitet, til tross at Norge og andre land har frarådet dette på det sterkeste. Homoseksuell adferd er allerede forbudt i Uganda, som i en rekke afrikanske land. Den nye loven innebærer inntil livsvarig fengsel for homofil praksis, og gjør det straffbart ikke å anmelde homoseksuell eller lesbisk praksis. Loven gjør det også straffbart å sponse eller oppfordre til homofili. 

- Vi har gjennom flere år sett en negativ utvikling i menneskerettighetssituasjonen i Uganda. Vi frykter i likhet med lokale organisasjoner at loven vil føre til forfølgelse av seksuelle minoriteter i landet. Ugandas myndigheter har ansvaret for å beskytte alle minoritetsgrupper mot forfølgelse og overgrep, men nå går de i motsatt retning, sier utenriksministeren. 

Norge støtter arbeidet for menneskerettigheter og demokrati i Uganda gjennom lokale og internasjonale partnere, inkludert FNs høykommissær for menneskerettigheter i Uganda, Ugandas nasjonale menneskerettighetskommisjon og frivillige organisasjoner.