Historisk arkiv

Brende til Midtøsten: Avgjørende å få på plass en våpenhvile og varig fredsløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den eneste farbare vei for å stoppe de enorme sivile lidelsene og tapene i Gaza er en snarlig våpenhvile. Over 180 mennesker skal være drept og rundt 1400 såret under angrepene den siste uken. De fleste av disse er sivile, mange kvinner og barn. Dette er uakseptabelt og kan ikke få fortsette, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag reiser til Midtøsten.

- Den eneste farbare vei for å stoppe de enorme sivile lidelsene og tapene i Gaza er en snarlig våpenhvile. Over 180 mennesker skal være drept og rundt 1400 såret under angrepene den siste uken. De fleste av disse er sivile, mange kvinner og barn. Dette er uakseptabelt og kan ikke få fortsette, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag reiser til Midtøsten.

Norge leder giverlandsgruppen for Palestina. Brende vil under sitt besøk møte med palestinske og israelske ledere.  Både Israels utenriksminister Avigdor Lieberman og den palestinske presidenten Mahmoud Abbas står på programmet.

- Egypt har tatt et viktig initiativ for en våpenhvile, og det er positivt at det israelske sikkerhetskabinettet har stemt for forslaget. Jeg appellerer nå til Hamas om også å akseptere det egyptiske forslaget. Det er viktig å få slutt på volden av hensyn til sivilbefolkningen på begge sider. En våpenhvile er også et nødvendig grunnlag for en eventuell bredere avtale for å lette blokaden av Gaza, sier Brende.

- De siste ukenes hendelser i Gaza og på Vestbredden har igjen understreket betydningen av å komme frem til en varig, politisk løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne, gjennom opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat, sier utenriksministeren.