Historisk arkiv

Brende: - Gratulerer Faremo som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Jeg vil gratulere Grete Faremo med utnevnelsen som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester, sier utenriksminister Børge Brende.

– Jeg vil gratulere Grete Faremo med utnevnelsen som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester.

Det er gledelig at Norge dermed får toppstillingen i en FN-organisasjon som betyr mye for FNs evne til å støtte utvikling i fattige land, sier utenriksminister Børge Brende.

UNOPS er en selvfinansierende organisasjon med aktiviteter i 80 land og over 6000 ansatte, som bistår myndigheter og utviklingsorganisasjoner som Verdensbanken og FNs utviklingsprogram (UNDP) med anskaffelser, utvikling av infrastruktur og kapasitetsbygging.

- Som et lite land, men stor bidragsyter til FN, er Norge opptatt av å styrke rekrutteringen av nordmenn til verdensorganisasjonen. Som leder for UNOPS og assisterende generalsekretær vil Faremo delta i FNs utviklingsgruppe, og hun vil få en unik mulighet til å bidra til positiv endring fra øverste nivå, sier utenriksministeren.

UNOPS har de siste årene opplevd stor vekst i etterspørselen, noe som stiller høye krav til den nye lederen.

- Med Faremos tunge erfaring fra både politikk og privat næringsliv er jeg trygg på at hun vil bidra til fortsatt effektivisering av FNs arbeid på landnivå. Ikke minst vil jeg trekke frem Faremos erfaring som forsvarsminister som spesielt relevant, fordi FN-sekretariatets avdeling for fredsbevarende operasjoner er en av UNOPS’ viktigste samarbeidspartnere og fordi UNOPS generelt har et betydelig engasjement i land rammet av konflikt, sier Brende.