Forsiden

Historisk arkiv

Norge skal lede arbeidet med finansiering av FNs nye utviklingsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Dette blir en krevende og viktig oppgave hvor Norge får mulighet til å bidra til at FNs nye utviklingsmål blir nådd, sier utenriksminister Børge Brende etter at Norge - sammen med Guyana - er utpekt til å lede arbeidet med finansiering av de nye målene.

- Dette blir en krevende og viktig oppgave hvor Norge får mulighet til å bidra til at FNs nye utviklingsmål blir nådd, sier utenriksminister Børge Brende.

I 2000 ble FNs medlemsland enige om åtte mål for å gjøre verden bedre innen 2015. Blant annet er tusenårsmålet om å halvere fattigdom blitt oppnådd før tiden. Likevel lever fortsatt 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom.

Verdenssamfunnet er nå i full gang med å diskutere nye bærekraftige utviklingsmål fram mot 2030. Det viktigste målet er å utrydde ekstrem fattigdom.

Arbeidet med finansiering av de nye målene begynner nå, og det er dette arbeidet Norge, sammen med Guyana, skal lede.

- Norge er blitt spurt om å ha en nøkkelrolle fordi vi har stor troverdighet i FN. Vi har erfaring og har vist gode resultater fra lignende prosesser. Det vil også styrke vår profil som en konstruktiv bidragsyter til et effektivt FN. Finansiering er en forutsetning for å gjennomføre de ambisiøse målene som blir satt. Derfor blir arbeidet en prøve på verdenssamfunnets vilje til å gjennomføre de nye målene for bærekraftig utvikling, sier utenriksministeren.

Offisiell bistand er viktig, men også andre virkemidler vil bli tatt med i diskusjonen om finansiering for utvikling. Både internasjonale investeringer, handel, ulovlig kapitalflyt, godt styresett, gjeldslette og effektivitet vil stå på dagsorden. Ikke minst viktig blir det at utviklingslandene i egne budsjetter prioriterer utviklingstiltak, og at mellominntektslandene i større grad tar ansvar for egen og andre lands utvikling.

- Fra vår side er det også viktig å få fram rike lands bistandsforpliktelser. Vi må alle være med på dette internasjonale spleiselaget for en bærekraftig global utvikling, men også være villig til å tenke nytt når det gjelder å sikre finansiering fra andre kilder. Særlig er det viktig med et tettere samarbeid mellom offentlige og private aktører, sier utenriksminister Børge Brende.