Historisk arkiv

Giverkonferanse for Sør-Sudan i Oslo 20. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Norge er vertsland for en giverlandskonferanse for Sør-Sudan. Konferansen finner sted i Oslo tirsdag 20. mai og arrangeres i samarbeid med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha).

Norge er vertsland for en giverlandskonferanse for Sør-Sudan. Konferansen finner sted i Oslo tirsdag 20. mai og arrangeres i samarbeid med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha).

Det er et prekært behov for nesten fem milliarder kroner til humanitær innsats for sivile i Sør-Sudan. FN anslår at 4,9 millioner mennesker har behov for humanitær bistand. 1,2 millioner har flyktet fra sine hjem. Det rapporteres om drap og grove brudd på menneskerettighetene. Siden konflikten startet i desember i fjor har matproduksjonen falt dramatisk og om lag en million mennesker står i fare for å dø av sult hvis den internasjonale hjelpeinnsatsen ikke trappes opp. Det er nødvendig å handle raskt, men så langt har bare 39 prosent av midlene til FNs humanitære appell kommet inn.

Høynivå-konferansen åpnes av utenriksminister Børge Brende og ledes av FNs visegeneralsekretær og nødhjelpskoordinator, Valerie Amos. Sør-sudanesiske myndigheter vil være representert, og representanter for FN, det internasjonale giversamfunnet og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Åpent kun for akkreditert presse. Forhåndsakkreditering påkrevd.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Tid: Tirsdag 20. mai, kl. 10:00 – 13:30.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil +47 922 84 752
Kommunikasjonsrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen, mobil +47 926 89 277