Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Øker nødhjelpsinnsatsen i kriserammede land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Flere, svært omfattende humanitære kriser pågår samtidig, og de udekkede behovene er store. De siste årene har behovet for humanitær bistand økt kraftig, men uten at budsjettene har økt tilsvarende. Regjeringen foreslår derfor å øke det humanitære budsjettet med 424 millioner kroner, til over 3,3 milliarder kroner totalt.

 – Med dette styrker Norge sin rolle som en betydelig humanitær støttespiller for mennesker i den ytterste nød, sier utenriksminister Børge Brende. 

Flere situasjoner har forverret seg, og det er i dag fire kriser på nivå 3, det høyeste nivået FN har definert: Syria, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Irak. I tillegg kommer en rekke både akutte og langvarige kriser der det er betydelig underfinansiering av hjelpearbeidet. 

- Kompleksiteten i både de akutte og de langvarige krisene tilsier at de humanitære behovene vil øke ytterligere fremover. Ved å øke det humanitære budsjettet, vil Norge kunne respondere raskere, mer effektivt og med større volum både på de eksisterende krisene og på nye situasjoner som måtte oppstå eller forverres i løpet av neste år, sier Brende. 

Vil forebygge kriser

Regjeringen foreslår også å øke støtten til Verdens Matvareprogram (WFP) med 42 millioner kroner til 212 millioner kroner. Regjeringen økte det humanitære budsjettet med 167 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2014, som et første skritt på veien mot det betydelig økte humanitære budsjettet som nå foreslås for 2015. 

- Regjeringen ønsker å bidra til å styrke beskyttelsen av sivile, sikre barn, funksjonshemmede og andre sårbare grupper mot overgrep, og arbeide før økt respekt for den internasjonale humanitærretten, blant annet for å snu tendensen med en økning i angrep mot humanitære hjelpearbeidere og hjelpeorganisasjoner. Vi vil øke satsingen på utdanning i krisesituasjoner, for å nå det anbefalte målet om at minst fire prosent av de humanitære midlene skal gå til utdanning i kriser, sier utenriksminister Børge Brende. 

Han understreker at Norge skal fortsette å bidra strategisk også for å forebygge kriser – gjennom freds- og forsoningsarbeid, utviklingsarbeid og handel, og gjennom tiltak for å gjøre lokalsamfunn mer motstandsdyktige mot naturkatastrofer.