Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny OECD-rapport gir grunnlag for mer målrettet norsk utviklingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, mener Norge er en langsiktig og viktig giver med et høyt bistandsnivå. Men deres nye evaluering viser at norsk bistand bør bli mer resultatorientert, effektiv og målrettet.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, mener Norge er en langsiktig og viktig giver med et høyt bistandsnivå. Men deres nye evaluering viser at norsk bistand bør bli mer resultatorientert, effektiv og målrettet. - Vi tar med oss de positive tilbakemeldingene, men det viktigste er at vi tar forbedringspunktene inn over oss og at vi bruker dem konstruktivt, sier utenriksminister Børge Brende.

OECD evaluerer hvert fjerde/femte år medlemslandenes utviklingspolitikk. Det er fem år siden sist det ble laget en slik rapport om norsk utviklingspolitikk. I dag overleverer OECDs visegeneralsekretær Rintaro Tamaki rapporten til utenriksminister Børge Brende.

Organisasjonen gjør tilsvarende vurderinger på andre politikkområder som for eksempel Pisa-undersøkelsene på utdanning.

- Rapporten gir grunnlag og inspirasjon til å styrke norsk utviklingspolitikk med mer effektiv og målrettet bistand. Norge gir og skal gi betydelig bistand, men denne rapporten forteller oss at det ikke er nok, sier Brende.

OECD er tydelig på at det trengs et sterkere resultatfokus og bedre målstyring i norsk utviklingspolitikk.

- Bistand er ikke bare et spørsmål om volum, det er også et spørsmål om effekt og resultater. Vi må bli bedre på å sette tydelige forventninger i forkant, og gjennomføre systematisk evaluering og læring i etterkant. God oppfølging er nødvendig for å sikre best mulig resultater fra den bistanden vi gir, sier Brende.

I rapporten understreker OECD betydningen av handel og næringsvirksomhet for å skape utvikling. Utenriksministeren mener dette samsvarer godt med regjeringens politikk.

- I høst økte vi bevilgningene til næringsutvikling, nettopp fordi vi vet at næringsvirksomhet skaper langsiktig utvikling. Ingen land har fått til kraftig reduksjon av fattigdom uten næringsutvikling og handel. Enigheten på WTO-møtet på Bali var et viktig skritt på veien mot en friere og mer rettferdig verdenshandel. Det er ikke minst viktig for utviklingsland, og Norge skal være en pådriver på dette området, sier utenriksminister Børge Brende.

Les mer om OECDs evaluering.