Historisk arkiv

Brende åpner UDs konferanse om globale sikkerhetstrusler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Onsdag 17. september, inviterer Utenriksdepartementet til konferansen "A New Nexus of global Threats? Concepts and Response" på Hotel Continental i Oslo. Utenriksminister Børge Brende innleder kl. 09.30 og er tilgjengelig for kommentarer etterpå.

I morgen, onsdag 17. september, inviterer Utenriksdepartementet til konferansen "A New Nexus of global Threats? Concepts and Response" på Hotel Continental i Oslo. Utenriksminister Børge Brende innleder kl. 09.30 og er tilgjengelig for kommentarer etterpå.

Pressen bes melde interesse til UDs pressevakt, Eskil G. Sivertsen. Kontaktinfo - se lenger ned.

Hele konferansen vil også bli direkte overført på regjeringen.no fra klokka 9.

Om konferansen

Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, alvorlig organisert kriminalitet, sjørøveri og trusler i det digitale rom kan raskt få alvorlige, grenseoverskridende konsekvenser. Hvordan kan Norge og norske interesser rammes indirekte og direkte?

For å motarbeide og forebygge slike trusler må vi forstå dagens komplekse sikkerhetspolitiske situasjon. Denne konferansen reiser derfor følgende spørsmål:

  • Hvilke globale sikkerhetstrusler står vi overfor?
  • Hvilke statlige og ikke-statlige aktører er involvert?
  • Hvordan kan Norge best møte slike trusler?

Blant innlederne er utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, tidligere amerikansk sikkerhetskoordinator og ambassadør til Afghanistan Karl Eikenberrey, direktør for Chatham House Robin Niblett, professor ved Forsvarets Forskningsinstitutt Thomas Hegghammer, leder for Europols arbeid mot datakriminalitet Truels Oerting og leder for WWF Norge, Nina Jensen.

Se mer informasjon om program og innledere.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Eskil G. Sivertsen, egsi@mfa.no, 926 89 277