Historisk arkiv

Nye 166 millioner kroner til humanitær bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- De humanitære behovene i 2014 er rekordstore. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å øke bevilgningen med 166 millioner kroner for å kunne bidra med mer nødhjelp til Sør-Sudan, Syria og flere andre humanitære kriser, sier utenriksminister Børge Brende.

- De humanitære behovene i 2014 er rekordstore. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å øke bevilgningen med 166 millioner kroner for å kunne bidra med mer nødhjelp til Sør-Sudan, Syria og flere andre humanitære kriser, sier utenriksminister Børge Brende.   

Den humanitære situasjonen er særlig kritisk i Syria, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. I Sør-Sudan varsler FN om stor fare for hungersnød som kan ramme opp mot syv millioner mennesker. Regjeringen øker sin humanitære bevilgning for å kunne bidra mer med mat, vann, husly, utdanning, medisiner og beskyttelse i denne og flere andre kriser.

Regjeringen foreslår også å øke støtte til prosjekter innenfor blant annet demokratiutvikling, energieffektivisering, miljø og utdanning i Ukraina fra 40 til 150 millioner kroner.

- Ukraina har behov for internasjonal støtte for å unngå at den økonomiske krisen destabiliserer landet ytterligere, noe som vil ha store konsekvenser også for Norge. Vi foreslår å øke støtten til prosjekter i regi av norske og internasjonale organisasjoner, men vi vil også vurdere budsjettstøtte til Ukraina i 2014, sier Brende.  

Regjeringen foreslår også å øke støtte til Moldova med 20 millioner kroner. Både når det gjelder Ukraina og Moldova vil støtten i første rekke gis gjennom norske frivillige organisasjoner, samt internasjonale aktører som Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

- Det er svært positivt at myndighetene i Moldova, til tross for en krevende politisk og økonomisk situasjon, har gjennomført vanskelige reformer. Det er viktig å vise at Norge støtter Moldovas ambisjon om tettere europeisk integrasjon i den vanskelige situasjonen regionen befinner seg i, sier Brende.

Andre endringer i et reviderte budsjettet er 6,9 millioner kroner til utgifter i forbindelse med at Jens Stoltenberg tiltrer som generalsekretær i Nato og 118 millioner kroner til påløpte kostnader knyttet til transport av kjemiske våpen ut av Syria. Se også nettsak på regjeringen.no.