Historisk arkiv

Norge fordømmer den russiske militære eskaleringen på Krim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Sammen med Natos medlemmer fordømmer Norge den russiske militære eskaleringen på Krim-halvøya i Ukraina. Den russiske militære aktiviteten på Krim og truslene om bruk av ytterligere militær makt er brudd på folkeretten. Det hviler et tungt ansvar på Russland for å bidra til å roe ned den spente situasjonen. Russiske myndigheter må umiddelbart imøtekomme den ukrainske anmodningen om dialog for å løse krisen uten bruk av vold, sier utenriksminister Børge Brende.

Det russiske Føderasjonsrådet autoriserte lørdag bruk av væpnede russiske styrker på ukrainsk territorium. I ettertid har det funnet sted utplassering og forflytning av betydelig russisk militært personell og utstyr på Krim-halvøya, også utenfor baseområdene omfattet av baseavtalen mellom Russland og Ukraina.

Natos medlemsland har i dag diskutert den alvorlige situasjonen i Ukraina både internt i alliansen og direkte med ukrainske myndigheter. Norge og øvrige Nato-allierte har gjennom en uttalelse fra Natos Råd - Natos øverste organ - i dag sendt et tydelig budskap om alliansens vurdering av Russlands handlemåte i Ukraina. 

- Ukraina er et viktig partnerland for Nato og et naboland for flere allierte. Dagens møte i Nato er et klart uttrykk for alvoret i situasjonen i Ukraina. Gjennom sine militære aksjoner på Krim, og trusler om ytterligere bruk av militærmakt bryter Russland med grunnleggende avtaleforpliktelser gjennom FN-charteret, OSSE, Europarådet og Nato-Russlandsrådet. Det er et viktig signal at Natos råd i dag har uttrykt full støtte til Ukrainas territorielle integritet og suverenitet, sier Brende.

***

Se også Utenriksdepartementets reiseråd for Ukraina (2.3.2014).