Historisk arkiv

Brende: Norge tar sikte på å slutte seg til nye EU-tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- EUs nye restriktive tiltak overfor Russland viser alvoret i den stadig forverrede situasjonen i Ukraina. Norge vil studere tiltakene nøye. Tunge utenrikspolitiske hensyn tilsier at Norge slutter seg til dem, og vi vil konsultere Stortingets organer før en endelig beslutning tas, sier utenriksminister Børge Brende.

- EUs nye restriktive tiltak overfor Russland viser alvoret i den stadig forverrede situasjonen i Ukraina. Norge vil studere tiltakene nøye. Tunge utenrikspolitiske hensyn tilsier at Norge slutter seg til dem, og vi vil konsultere Stortingets organer før en endelig beslutning tas, sier utenriksminister Børge Brende. 

EUs nye tiltak innebærer restriksjoner på visse former for samarbeid og økonomisk samkvem med Russland på flere nye områder. 

- Helt siden Russlands ulovlige anneksjon av Krimhalvøya i mars har regjeringen vært klar på at Norge må stå sammen med sine allierte og partnere i reaksjonene på landets folkerettsstridige opptreden i Ukraina. Vi har derfor sluttet opp om EUs restriktive tiltak. Et samlet Storting har gitt tilslutning til denne linjen, sier Brende.

Utviklingen av konflikten i Ukraina er svært bekymringsfull, ikke minst på grunn av Russlands aktive støtte til prorussiske opprørere. 

- Det er svært alvorlig at vi har en situasjon i hjertet av Europa der det hersker lovløse tilstander. Det er nå liten tvil om at opprørerne har fått både avanserte våpen og materiell fra Russland. Dette bidrar til å eskalere konflikten, og må opphøre øyeblikkelig, sier utenriksministeren. 

Til tross for sterke henstillinger, har ikke Russland vist noen vilje til å bidra til å dempe konflikten i Ukraina.

- I en slik situasjon er vi nødt til å reagere. Det er det EU nå har gjort på en kraftfull måte, sier Brende.