Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ytterligere 50 millioner kroner til Den sentralafrikanske republikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Til tross for at sikkerhetssituasjonen i Den sentralafrikanske republikk er krevende, gjør humanitære aktører en imponerende innsats for å redde liv og hjelpe sivilbefolkningen. Norge gir ytterligere 50 millioner kroner for å styrke den humanitære innsatsen i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

I et møte i Oslo i dag, diskuterte utenriksministeren den alvorlige krisen med landets president Catherine Samba-Panza. FN og hjelpeorganisasjoner har bare fått inn 34 prosent av de rundt 3,4 milliarder kronene de trenger til nødhjelpsinnsatsen. 

- Det er viktig at det internasjonale samfunnet retter mer oppmerksomhet mot landet, og bidrar til at sivilbefolkningen får beskyttelse og tilgang til humanitær hjelp. Nærmere én femtedel av befolkningen på 4,6 millioner har flyktet fra sine hjem. Over halvparten av landets innbyggere har akutte behov for mat, helsetjenester, rent vann, helse og husly, både i hovedstaden Bangui og på landsbygda, sier Brende. 

I praksis har landet nærmest ikke-fungerende nasjonale strukturer, være seg innen helse, utdanning eller justis. Det er et stort behov for tiltak for beskyttelse av barn og andre sårbare grupper. 

- Vi vil derfor bidra med økte midler for å beskytte og bistå sivilbefolkningen, og vi prioriterer nå utdanningsprosjekt for barn i krise, og humanitært arbeid som integreres med innsats som kan fremme sosialt samhold og legge grunnen for framtidige forsoningsprosesser. sier utenriksminister Brende.

De nye humanitære midlene går til arbeidet til Flyktninghjelpen, Caritas-nettverket, FN-organisasjoner og Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Fra før støtter Norge også Verdens Matvareprogram (WFP) og Leger Uten Grenser, og gir midler gjennom FNs humanitære landfond. Til sammen er den norske humanitære støtten til Den sentralafrikanske republikk 110 millioner kroner for 2014.

Den sentralafrikanske republikk har vært preget av massedrap, omfattende overgrep og væpnet konflikt siden statskuppet i mars 2013. Volden eskalerte kraftig i desember i fjor. De grunnleggende årsakene til konflikten er sammensatte og knyttet til kamp om makt og ressurser, og til etnisk, nasjonal og religiøs tilhørighet. Det siste årets krise har forsterket og forverret en allerede svært vanskelig situasjon, i et land der gjennomsnittlig levealder er 50 år og bare halvparten av den voksne befolkningen kan lese og skrive.