Historisk arkiv

Norge øker støtten til Filippinene med 50 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Filippinene står nå midt oppe i en kritisk gjenoppbyggingsfase. Dessverre er FN-appellen rettet mot tidlig gjenoppbygging bare dekket med rundt 40 prosent. Det er viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å støtte opp om dette arbeidet, og Norge øker derfor sitt bidrag til 255 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Over 14 millioner mennesker ble rammet av tyfonen på Filippinene. - Filippinene står nå midt oppe i en kritisk gjenoppbyggingsfase. Dessverre er FN-appellen rettet mot tidlig gjenoppbygging bare dekket med rundt 40 prosent. Det er viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å støtte opp om dette arbeidet, og Norge øker derfor sitt bidrag til 255 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag er i Tacloban.

Med det blir Norge den tredje største bidragsyteren til FNs appell for nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet etter tyfonen Haiyan. To måneder etter at den svært ødeleggende katastrofen rammet, besøkte utenriksministeren i dag noen av de verst rammede områdene, deriblant Tacloban.

- Jeg er her for å vise at Norge og det internasjonale samfunnet ikke har glemt Filippinene. Etter den mest akutte nødhjelpsfasen, er det viktig at nok ressurser nå prioriteres for gjenoppbygging. Det er viktig at lokalsamfunn settes i stand til å være bedre rustet til å håndtere neste naturkatastrofe. Filippinene blir stadig oftere utsatt for ekstremvær og naturkatastrofer. Man kan spare samfunn for mye lidelse og ressurser ved å forebygge og hindre skade, i stedet for å reparere ødeleggelser, sier Brende.

Utenriksminister Børge Brende observerer situasjonen to måneder etter at 14 millioner mennesker ble rammet av tyfonen Haiyan på Filippinene 8. november 2013. Foto: Astrid Sehl, UD
Utenriksminister Børge Brende observerer situasjonen to måneder etter at 14 millioner mennesker ble rammet av tyfonen Haiyan på Filippinene 8. november 2013. (Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl)

Utenriksministeren møtte lokale myndigheter og lokalbefolkning. Han besøkte flere prosjekter og møtte representanter for Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors og FN-organisasjoner som er aktive i nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet. Ifølge FN er over fire millioner mennesker internt fordrevne som følge av katastrofen og over en million hus er blitt helt eller delvis ødelagt.

- Det er tydelig å se at ødeleggelsene har vært, og fortsatt er, enorme. Det er store behov spesielt for husly og inntektsmuligheter. Derfor er det godt å se at norske midler kommer til nytte, at gjenoppbyggingsarbeidet er i gang og at hverdagen er i ferd med å gjenopprettes for lokalbefolkningen, sier Brende.

Utenriksministeren skal i morgen drøfte det brede norske engasjementet på Filippinene med representanter for den filippinske regjeringen i hovedstaden Manila.

***

Se også ILO sine nettsider.