Historisk arkiv

Norge gir 460 millioner til Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge gir 460 millioner kroner til FNs nødhjelpsappell for Syria. Pengene vil gå til å hjelpe ofrene for konflikten både i Syria og nabolandene. Det er også satt av midler til prosjekter som skal styrke nabolandenes evne til å håndtere det store antallet syriske flyktninger, sier utenriksminister Børge Brende.

I dag avholdes den andre internasjonale giverlandskonferansen for Syria i Kuwait. Konferansen skjer i samarbeid mellom FN og Kuwait, og vil ledes av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon.

Utenriksminister Børge Brende på giverkonferanse for Syria i Kuwait
Utenriksminister Børge Brende på giverlandskonferansen for Syria i Kuwait.
(Foto: Frode O. Andersen, UD)

Krisen i Syria rammer stadig flere mennesker. Det anslås at over 130.000 mennesker er drept i konflikten som har pågått siden 2011. Mer enn ni millioner syrere trenger i dag humanitær hjelp. Over 2,3 millioner er flyktninger og om lag 6,5 millioner er internt fordrevet inne i Syria. Norge er i dag blant de største humanitære bidragsyterne i forbindelse med konflikten i Syria.

- Hjelpebehovene både for befolkningen inne i Syria og for flyktningene i nabolandene er enorme. Det er viktig at verdenssamfunnet på konferansen i Kuwait mobiliserer de nødvendige ressursene til å dekke behovene i FNs nødhjelpsappell, sier Brende.

Giverlandsmøtet i Kuwait kommer en uke før den planlagte internasjonale konferansen for Syria (Genève II) i Montreux 22. januar.

- Krigen i Syria må stoppes. Det hviler et tungt ansvar på deltakerne på konferansen i Montreux i neste uke for å finne frem til en politisk prosess som kan stoppe konflikten. Konferansen må også komme med klare krav om øyeblikkelig humanitær tilgang inne i Syria, sier Brende.

Norge bidro i 2013 med 635 millioner kroner i humanitær hjelp til ofrene for konflikten i Syria. Siden 2011 har Norge bidratt med 850 millioner kroner i humanitær bistand, med dagens bidrag vil Norge være oppe i 1,31 milliarder kroner.