Historisk arkiv

Tiltak mot personer som truer Ukrainas territorielle integritet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har vedtatt restriktive tiltak mot personer ansvarlige for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Regjeringen har i dag vedtatt restriktive tiltak mot personer ansvarlige for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Vedtaket er en formalisering av beslutningen regjeringen kunngjorde tirsdag 18. mars om å slutte opp om de restriktive tiltakene EU vedtok mandag 17. mars. Tiltakene er en del av en samlet internasjonal reaksjon på Russlands folkerettsstridige handlinger. De omfatter reiserestriksjoner og påbud om frys og forbud mot å gjøre tilgjengelig penger og formuesgoder.

- Dette bringer norsk lovverk i samsvar med bredere europeiske reaksjoner etter Russlands folkerettsstridige annektering av den ukrainske autonome republikken Krim, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge stiller seg sammen med EU og store deler av det internasjonale samfunn ved å vedta restriktive tiltak mot personer som har bidratt til å undergrave Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Tiltakene omfatter reiserestriksjoner og frys av finansielle midler for navngitte personer.

Tiltakene Norge gjennomfører, er uttrykk for en bred internasjonal fordømmelse av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina. Foruten EU-kretsen, har blant annet USA, Canada, Australia og Island vedtatt lignende restriktive tiltak. En rekke andre land har besluttet å suspendere bilaterale handelsforhandlinger med Russland.

- Det internasjonale samfunn har sendt Russland et tydelig signal om at landets opptreden i Ukraina er uakseptabel og må få konsekvenser. Tiltakene er en direkte konsekvens av Russlands militære maktbruk på Ukrainas territorium og forsøkene på folkerettsstridig å endre Krims status. Dette er en alvorlig trussel mot europeisk sikkerhet og stabilitet og brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Det påligger Russland et særlig ansvar for at situasjonen ikke eskalerer ytterligere, sier utenriksminister Børge Brende. 

EU vedtok de restriktive tiltakene 17. mars, og dagen etter bestemte norske myndigheter at Norge skulle slutte opp om tiltakene. Forskriften som ble vedtatt av regjeringen i dag, gjennomfører EUs restriktive tiltak i norsk rett.

Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff. Tiltakene trer i kraft ved kunngjøring av forskriften. 

Forskriften vil være tilgjengelig på Lovdatas nettsider.