Historisk arkiv

- Viktig at Sikkerhetsrådet varsler forsterket kamp mot Isil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er et meget viktig skritt at FNs sikkerhetsråd nå har blitt enig om en resolusjon som varsler forsterket global kamp mot Isil, sier utenriksminister Børge Brende.

- De brutale terrorhandlingene den siste uken understreker behovet for å iverksette et bredt spekter av virkemidler for å bekjempe Isil, sier Brende. - Det er avgjørende at det slås fast at alle medlemsland som har kapasitet til å gjøre det, bes om å ta i bruk alle nødvendige virkemidler i kampen mot Isil, i henhold til folkerett, mot områdene som kontrolleres av Isil i Syria og Irak.

- Jo mer samlet det internasjonale samfunnet står bak denne innsatsen, desto mer effektiv blir den, understreker utenriksministeren.

Medlemsstatene oppfordres til å intensivere bekjempelsen av Isil langs mange linjer, bl.a. økt kamp mot fremmedkrigere, arbeidet med å strupe Isil økonomisk og styrke arbeidet med å kontrollere Isils bruk av sosiale medier bl.a. til rekruttering. Det er avgjørende at et samlet sikkerhetsråd nå står sammen om hvordan en skal øke kampen mot voldelig ekstremisme.

- En effektiv bekjempelse av Isil betinger også at en nå finner en varig politisk løsning på konflikten i Syria. Det må legges til rette for et inkluderende styresett med robuste institusjoner. Uttalelsen fra Wien sist helg viser at det internasjonale samfunnet er enige om at det haster å få stanset kamphandlingene i Syria og få på plass en politisk løsning, sier utenriksminister Børge Brende.