Historisk arkiv

Presseinformasjon

Brende til WTOs ministerkonferanse 16.-18. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende og statssekretær Morten Høglund skal delta på ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som går fra 15. til 18. desember. For første gang finner konferansen sted i Afrika, nærmere bestemt i Nairobi.

Høglund er nå i Nairobi, der han leder den norske forhandlingsdelegasjonen til Brende ankommer 16. desember. Konferansen markerer at WTO er 20 år. Etter forrige ministerkonferanse i 2013 har medlemmene arbeidet med å avslutte Doharunden (utviklingsrunden). I løpet av høsten er det blitt klart at en formell avslutning ikke lenger er realistisk. Det forhandles derfor om en pakke med beslutninger og en ministererklæring som skal gi retning for det videre arbeidet i WTO.

- Forhandlingene er krevende og det er usikkert om det vil være mulig å komme til enighet. Det viktigste målet for Norge er å bidra til at WTO kan videreføres som den sentrale globale handelsorganisasjonen. Vi må lykkes med å få til en mer åpen, forutsigbar og rettferdig handel med matvarer, som ikke minst kommer verdens fattigste til gode, sier utenriksminister Brende.

Utenriksministeren skal også delta på side-arrangement og ha bilaterale møter. Den norske delegasjonen består av representanter fra Stortinget, Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, partene i arbeidslivet, næringsorganisasjoner og sivilt samfunn.

Ministerkonferansen er WTOs høyeste organ og møtes hvert annet år. To nye medlemmer skal tas opp; Afghanistan og Liberia. Norge er blant de opprinnelige medlemmene av GATT/WTO og arbeider aktivt for å opprettholde og videreutvikle WTO og det multilaterale systemet.

For mer informasjon om norske posisjoner i forkant av ministerkonferansen, se her. Brev fra WTOs generaldirektør Roberto Azevêdo til pressen er tilgjengelig her.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, asse@mfa.no, mob 92284752 (med på reisen).