Historisk arkiv

Presseinformasjon

Morten Høglund besøker Kongsberg Gruppen 27. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utenriksdepartementet arbeider målrettet med å fremme norske økonomiske interesser. Vi besøker derfor bedrifter og vekstkraftige næringsklynger i Norge, for å lære dem bedre å kjenne og forstå hvilke ønsker og behov de har, sier statssekretær Morten Høglund.

Formålet med besøket hos Kongsberg Gruppen 27. august er å få vite mer om hvor skoen trykker hjemme, for at utenrikstjenesten best skal kunne bistå norsk næringsliv i utlandet. Et slikt besøk bygger også kunnskap om hvordan næringslivet arbeider, kompetansen de sitter med og har behov for, jobben de gjør og hvordan deres vekstvilkår er.

- Et internasjonalt kunnskapskonsern som Kongsberg Gruppen er en meget viktig aktør innenfor UDs arbeid med næringsfremme. For at utenrikstjenesten skal kunne være en mer relevant partner for enkeltbedrifter, må vi vite hvilke utfordringer bedriftene har. Slike besøk bidrar derfor positivt til at vi kan gjøre en enda bedre jobb for næringslivet, sier Høglund.

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584