Historisk arkiv

Utvidet informasjons-teknologiavtale viktig for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Etter over tre år med forhandlinger, er det i dag blitt enighet om utvidet tollfri handel med IT-produkter. – At Verdens handelsorganisasjon i dag har kommet i mål med forhandlingene om en ny informasjonsteknologiavtale, er godt nytt for verdensøkonomien og Norge, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen (ITA2) ble vedtatt under ministerkonferansen for Verdens handelsorganisasjon (WTO), som finner sted i Nairobi. Utenriksministeren leder den norske delegasjonen.

- Norge har brede og offensive interesser i IT-sektoren og har vært en sterk pådriver i denne forhandlingsprosessen. Avtalen vil være bra for norske næringsinteresser og gi et løft til vekst og verdiskaping nasjonalt og globalt, sier Brende.

Avtalen favner rundt 10 prosent av verdens varehandel, som utgjør 1300 milliarder dollar. Den omfatter varer av særlig interesse for norsk industri, tilsvarende norsk eksport for omlag 20 milliarder kroner. Mye av denne eksporten blir tollfri allerede fra neste år.

- Dette er den første tollnedtrappingsavtalen i WTO på 18 år. Det viser at medlemmene i WTO er i stand til å finne løsninger med som gir reelle økonomiske gevinster, sier Brende.

Den opprinnelige ITA-avtalen, som ble inngått under WTO-systemet i 1996, forplikter partene til å avvikle toll på informasjonsteknologivarer. Den teknologiske utviklingen siden den gang har skapt et behov for å oppdatere avtalens produktomfang.