Historisk arkiv

Norge trapper opp utdanningsstøtten før skolestart i Libanon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Krisen i Syria har ført til at rundt tre millioner barn og unge har mistet sitt skoletilbud. Av dem er over en halv million flyktninger i Libanon. Norge gir nå ytterligere 75 millioner kroner, slik at vi totalt bidrar med 120 millioner kroner for å sikre utdanning til flyktninger i Libanon, sier utenriksminister Børge Brende.

Utdanning for barn og ungdom i krise og konflikt er blant hovedtemaene på den internasjonale utdanningskonferansen i Oslo 6.-7. juli, der også Elias Bou Saab, utdanningsministeren fra Libanon deltar.

- Myndighetene i Libanon og deres partnere fortjener vår støtte og anerkjennelse for deres innsats for syriske flyktninger. Til tross for begrensede ressurser er det i dag rundt 106,000 syriske flyktningbarn i de offentlige skolene i Libanon. Behovet er langt fra dekket, de fleste flyktningbarna går ikke på skole. Det er en enorm utfordring for dette lille landet å sikre utdanning til flyktningbarna og samtidig ivareta skoletilbudet til egen befolkning.Nå vil Norge gjøre et løft sammen med andre giverland for å sikre at flere barn får oppleve skolestart i september, sier Brende.

Globalt mangler 37 millioner barn et utdanningstilbud på grunn av krise og konflikt. På utdanningskonferansen blir Libanon trukket fram som et av landene med særlig store utfordringer. Krigen i nabolandet Syria har tvunget nesten 12 millioner mennesker på flukt. Libanon har tatt imot flest i forhold til eget folketall, over 1,2 millioner registrerte flyktninger, ifølge FNs Høykommissær for flyktninger.

Libanon har tatt imot flest i forhold til eget folketall, over 1,2 millioner registrerte flyktninger, ifølge FNs Høykommissær for flyktninger.

.

- Norge er i front for å øke utdanningsstøtten til land i krise og konflikt. Det gjelder ikke minst i nabolandene til Syria. Norge gir til sammen 200 millioner kroner til utdanning og beskyttelsestiltak for barn i Syria og nabolandene i år, sier Brende.

De nye norske midlene skal gå til både humanitær innsats og utviklingsbistand. Den totale norske humanitære støtten til sivile rammet av Syria-konflikten er 1,25 milliarder kroner i 2015.

På tirsdag skal utenriksministeren lede et møte om utdanning i krise og konflikt, i forbindelse med utdanningstoppmøtet. I tillegg til Libanons utdanningsminister deltar FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, lederen for FNs barnefond (Unicef), Anthony Lake og en rekke ministre og ledere for internasjonale organisasjoner.

Konferansen vil bli direkteoverført på nett-tv på regjeringen.no.

 Pressekontakt: Astrid Sehl, mob 92284752, asse@mfa.no