Historisk arkiv

Presseinformasjon

Brende til Svalbard med Nederlands utenriksminister Koenders

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende besøker Svalbard sammen med sin nederlandske kollega, utenriksminister Bert Koenders, 28. og 29. august 2015. Ministrene vil besøke både Longyearbyen og Ny-Ålesund.

- Ingen andre steder i verden ser vi effekten av de globale klimaendringene så tydelig som i Arktis. Det er nødvendig med et bredt politisk engasjement for å få på plass en robust og bærekraftig klimaavtale i Paris i desember. Både jeg og min nederlandske kollega vil ta med oss inntrykkene og kunnskapen fra Svalbard inn i prosessen frem mot møtet i Paris, sier utenriksminister Børge Brende.

Besøket er ledd i forberedelsene til FNs klimakonferanse COP 21, som finner sted i Paris i desember i år. Målsettingen for møtet i Paris er å bli enige om en global klimaavtale. Med sin beliggenhet langt mot nord, gir Svalbard unike muligheter for klima- og polarforskning. Data som blir samlet inn på Svalbard er sentrale for forståelsen av klimaendringer og global oppvarming.

De to ministrene vil blant annet møte norske og nederlandske forskere, og med selvsyn se endringer som følge av den globale oppvarmingen i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. Under reisen vil ministrene også drøfte nordområdespørsmål mer generelt, og andre utenrikspolitiske spørsmål. Begge utenriksministrene reiser fra Svalbard til president Obamas klimakonferanse "Glacier" i Alaska, som starter 30. august.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835