Historisk arkiv

Norge gir 50 millioner kroner til innsats for flyktninger i transittland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi står overfor en ekstraordinær situasjon i Middelhavsregionen, der et økende antall mennesker drukner i forsøk på å komme til Europa. De siste dagene har det vært nye tragedier, med hundrevis av druknede mennesker etter flere båtforlis. Norge gir 50 millioner kroner til tiltak for flyktninger og migranter i transittland i Afrika, for å forebygge at enda flere legger ut på den farlige ferden over Middelhavet, sier utenriksminister Børge Brende.

De nye midlene skal i hovedsak gå til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin innsats i afrikanske transittland, for blant annet flyktninger fra Syria og Eritrea. Disse programmene er sterkt underfinansierte. Norge vil også gi støtte til Flyktninghjelpens utdanningsprogram for eritreiske flyktninger i Etiopia og styrke det strategiske samarbeidet med Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Utenriksminister Brende og utenriksminister Gentiloni
Utenriksminister Brende sammen med sin italienske kollega Paolo Gentiloni da han lanserte Norges bidrag til tiltak mot flyktningekrisen i Middelhavet. Foto: Mathias Rongved, UD

- Mennesker i alle aldre, også kvinner og barn, tar en enorm risiko i håpet om et bedre liv. Norge vil bidra til å gi mennesker alternativer til å legge ut på den farefulle ferden gjennom afrikanske transittland. Fremover skal Norge ha et målrettet samarbeid med flere partnere om beskyttelsestiltak for flyktninger i transittland og migrasjonsutfordringer, sier Brende.

De enorme menneskelige tragediene som utspiller seg i Middelhavet viser behovet for styrket innsats på flere områder: der norsk utviklingssamarbeid rettet inn mot å hjelpe folk i deres nærområder, ses i sammenheng med den omfattende humanitære støtten fra Norge til kriser der folk drives på flukt. Norge er også aktive i bekjempelse av menneskehandel, der bakmennene blir stadig mer kyniske og velorganiserte.

Et rekordstort antall personer flykter fra krig, konflikt, naturkatastrofer og fattigdom i Afrika og Midtøsten, og tar seg til Europa over Middelhavet. Ifølge UNHCR kom over 218 000 personer til Europa over Middelhavet i fjor. Minst 3500 personer druknet under overfarten. Det er dokumentert svært alvorlige overgrep mot mennesker på flukt langs menneskesmuglerrutene i Sahel og Nord-Afrika. Sannsynligheten er stor for at antall drukningsofre og ofre for overgrep langs smuglerrutene vil øke i 2015.