Historisk arkiv

Verdensledere samles i Norge for globalt utdanningsløft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og fredsprisvinner Malala Yousafzai. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede under åpningen.

- For første gang kommer statsledere og ministre, ledere for en rekke FN-organisasjoner, sivilt samfunn, internasjonale organisasjoner og privat næringsliv sammen for å gjøre et krafttak for utdanning. Over 120 millioner barn og ungdommer går ikke på skolen. De risikerer å bli en tapt generasjon hvis vi ikke sikrer økte ressurser til utdanning og lønning av lærere, beskytter skolebarn i krig, inkluderer barn med funksjonshemminger, og får flere jenter til å fullføre en utdanning, sier utenriksminister Børge Brende.

Rundt 400 sentrale aktører vil være samlet på Oslokonferansen Utdanning for Utvikling neste uke. Blant deltakerne er presidenten fra Rwanda, Paul Kagame, statsministre fra Haiti, Niger og Pakistan, utenriksministre fra Niger og Palestina, og utdanningsministre fra nærmere ti land. Foruten generalsekretær Ban Ki-moon, kommer det ledere for UNHCR, UNICEF, UNESCO, UNFPA og ILO og FNs spesialutsending for utdanning og med-arrangør for konferansen, Gordon Brown. Videre kommer Graça Machel i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, styreleder Julia Gillard Global i Partnership for Education (GPE), samt representanter for privat næringsliv, inkludert Telenor og Minecraft Education Initiative. Generalsekretærer i Flyktninghjelpen, Redd Barna Norge og andre sivilsamfunnsorganisasjoner vil delta, samt representanter fra blant annet Verdensbanken, Den afrikanske union og Den afrikanske utviklingsbanken.

- Ved å samle disse aktørene ønsker vi å bidra til økt ressursmobilisering for å nå FNs tusenårsmål og de nye bærekraftsmålene for utdanning og kvalitet i skolen. Vårt mål er at utdanningskonferansen skal gi en økt global innsats for å sikre retten til utdanning for alle. Med alle disse beslutningstakerne og pådriverne samlet i Oslo neste uke mener jeg vi har alle forutsetninger for å lykkes med dette, sier utenriksministeren.

For program og mer informasjon, se utdanningskonferansens hjemmeside: http://www.osloeducationsummit.no/

Pressekontakt: Astrid Sehl, mob 92284752, asse@mfa.no

***

Se bilder fra  konferansen på Flickr