Historisk arkiv

Fredsavtalen i Colombia godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Det er svært positivt at fredsavtalen i Colombia nå er endelig godkjent av landets nasjonalforsamling. Med dette kan avtalen tre i kraft, og det viktige arbeidet med å gjennomføre det partene har blitt enige om kan starte. Nå er det viktig at alle krefter som ønsker en slutt på den lange konflikten, støtter aktivt opp om avtalen, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter at et knapt flertall stemte nei til den første avtalen i en folkeavstemning 2. oktober, tok president Juan Manuel Santos initiativ til en nasjonal dialog med nei-siden, og fredsavtalen ble endret på en rekke punkter. En ny fredsavtale ble undertegnet av den colombianske regjeringen og Farc-EP den 24. november. Avtalen avslutter 52 års væpnet konflikt mellom den colombianske regjeringen og Farc-EP. Konflikten har kostet mer enn to hundre tusen mennesker livet og har drevet millioner av mennesker på flukt.

- I den krevende fasen Colombia nå går inn i vil vi fra norsk side fortsette vår innsats. Sammen med partene vil vi delta i oppfølgingskommisjonen som skal sikre at avtalen gjennomføres. Sivilt samfunn og menneskerettighetsorganisasjoner vil ha en sentral rolle å spille i tiden som kommer, og vi fortsetter støtten til deres arbeid, sier utenriksminister Brende.

Fredsavtalen adresserer de grunnleggende årsakene til konflikten i Colombia, som tilgang til bred politisk deltakelse og fordeling av jord. Ofrenes rettigheter står helt sentralt i avtalen, og har vært et førende prinsipp i fredsforhandlingene. Forhandlingene ble formelt lansert i Oslo i oktober 2012 og har siden foregått i Havanna. Norge har sammen med Cuba vært tilretteleggere for fredsprosessen.

**

Pressemeldingen på spansk (pdf)