Historisk arkiv

2,7 milliarder kroner i bistand til Syria-krisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har økt bistanden betydelig i 2016 til de som er rammet av Syria-krisen. - Krigen i Syria rammer millioner av mennesker og påvirker en hel verden. Norge har gått i bresjen for mer internasjonal bistand og har selv bidratt med 2,7 milliarder kroner i år. Med denne støtten bidrar Norge til å redde liv og sikre skolegang til barn og ungdom i krise, sier utenriksminister Børge Brende.

Med dette er Norge allerede et solid stykke på vei mot målet om å bidra med rundt ti milliarder kroner i bistand til Syria og nabolandene over en fireårsperiode. Målet ble lanserte under den internasjonale giverkonferansen for Syria, som Norge tok initiativet til, i februar i 2016.

- Syria-krisen er en av vår tids største humanitære katastrofer. Med 13,5 millioner mennesker i nød i Syria og 4,8 millioner syrere på flukt i nabolandene, vil det være store behov for bistand i årene fremover. Norge er den femte største humanitære bidragsyteren til de som er rammet av krisen. Det er gledelig at også privatpersoner, foreninger, næringsliv og institusjoner i Norge støtter hjelpeorganisasjoners innsats, sier utenriksminister Brende.

Den norske bistanden kanaliseres gjennom FN-organer, Røde Kors og norske humanitære organisasjoner. Innsatsen prioriteres ut fra hvor behovene er størst og det er mulig å få tilgang, og utføres i samsvar med de humanitære prinsippene om upartiskhet og nøytralitet. Norge prioriterer utdanning til barn og ungdom i krise. Hele 20 prosent av årets humanitære bidrag har gått til utdanningstiltak, både inne i Syria og i nabolandene.

- Våre partnere gjør en enorm innsats i svært krevende omgivelser. Jeg vil takke dem for det svært viktige arbeidet de gjør i Syria og nabolandene. Uten deres innsats hadde dagens dystre situasjon vært enda mørkere, sier Brende.

Han understreker at det haster å få til våpenstillstand og politiske løsninger, så lidelsene kan ta slutt. FN og humanitære organisasjoner har bare fått inn rundt halvparten av det de har bedt om. Siden 2013 har Norge gitt over 5,5 milliarder kroner i bistand til Syria og nabolandene.

Den norske støtten for 2016 har blant annet bidratt til å gi:

  • skolegang til titusener av barn og ungdom inne i Syria og i naboland.
  • medisinsk behandling og vaksinering av tusener av barn.
  • støtte til overlevende etter seksuell- og kjønnsbasert vold i Syria og nabolandene.
  • helsehjelp via mobile helseklinikker til over 60.000 mennesker i grenseområdene i Libanon.
  • over 60.000 personer på flukt i Syria har fått tilgang til vann-, sanitær- og hygienetiltak.
  • over 80.000 personer har fått mat og andre nødhjelpsartikler.
  • kartlegging eller rydding av miner og eksplosiver i Syria og Irak, noe som er avgjørende for at sivilbefolkningen skal kunne vende hjem.
  • støtte til over 5000 syriske familier slik at de blir selvforsynte med grønnsaker og korn.
  • oppgradering av titusener av bygninger både inne i Syria og i naboland slik at folk på flukt kan få husly.
  • støtte til FN-organisasjoner som til sammen bistår flere millioner mennesker hver måned med mat, medisinsk hjelp, nødhjelp og husly.