Historisk arkiv

Kraftig økning av bistanden til Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Iraks befolkning har et kritisk behov for bistand. Norge bidrar allerede betydelig med humanitær innsats i regionen. Vi øker nå støtten til Irak med 50 millioner kroner til 325 millioner kroner totalt, sier utenriksminister Børge Brende. Han deltar i dag på giverkonferansen for Irak i Washington DC.

Over ti millioner mennesker har behov for humanitær bistand i Irak. Av dem er rundt 3,4 millioner personer på flukt. Familier på flukt bor i overfylte leirer med dårlig hygiene, ekstrem varme, liten tilgang på mat, vann og medisiner. Likevel kommer den humanitære krisen ofte i skyggen av situasjonen i nabolandet Syria.

- De humanitære aktørene i Irak har bare fått én tredjedel av bistandsmidlene som er nødvendig. FN advarer nå mot at livreddende innsats må stanses, dersom ikke mer penger kommer inn. Norge øker nå støtten ytterligere til humanitær hjelp, minerydding og stabiliseringstiltak, sier Brende.

Sikkerhetssituasjonen er svært krevende også på grunn av terrorgruppen Isils herjinger i landet, og det er store behov også i områder som frigjøres fra Isils kontroll. Av den norske støtten på totalt 325 millioner kroner til Irak, går over 100 millioner kroner til stabiliseringsinnsats i slike områder. Norge planlegger å øke stabiliseringsinnsatsen ytterligere til neste år, både i Irak og i Syria, til totalt 400 millioner kroner. Midlene går gjennom FNs utviklingsprogram, UNDP, og bistandsorganisasjoner som jobber med mine- og eksplosivrydding.

Giverkonferansen holdes på ministernivå og har vekt på den humanitære situasjonen, stabilisering og gjenoppbygging i Irak. USA er vertskap sammen med Canada, Japan, Kuwait, Nederland og Tyskland.