Historisk arkiv

Brende med i FN-høynivågruppe for å styrke satsingen på helse til kvinner, barn og ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Bedre helsetjenester og tilgang til medisiner og utstyr ga gode resultater for å redusere dødelighet hos kvinner og barn. Men fortsatt er dødeligheten høy i mange utviklingsland. Erfaringene fra arbeidet med tusenårsmålene for helse til kvinner og barn må følges opp og styrkes, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren er invitert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon til å delta i en rådgivergruppe på høyt nivå for kvinners, barns og ungdoms helse. Rådgivergruppen ble lansert av FNs generalsekretær 21. januar og skal ledes av Chiles president og Etiopias statsminister.

Rådgivergruppen nedsettes etter at generalsekretær Ban Ki-moon lanserte en revidert global strategi for kvinners, barns og ungdoms helse i september 2015. Strategien skal gi retning for å bedre helsen til disse gruppene i den nye utviklingsagendaen. Tilgang til helse er sentralt for å overleve, trives og skape varig utvikling. Bedre helse til alle er et suksesskriterium for den nye utviklingsagendaen.

Arbeidet med tusenårsmålene om reduksjon av barne- og mødredødelighet skapte en global pådriverbevegelse, «Hver kvinne hvert barn» (Every Woman Every Child). Det ga samling mot felles mål. I generalsekretærens rådgivergruppe blir det viktig å trekke på erfaringer og bringe «Hver kvinne hvert barn»-bevegelsen med i det bredere arbeidet sammen med andre sektorer, som utdanningssektoren, for å sikre bedre helse og varig utvikling.

- Det må være en målsetting at utviklingslandene selv settes i stand til å bygge bærekraftige helsesektorer som ivaretar behovene til kvinner, barn og ungdom. «Hver kvinne hvert barn»-bevegelsen bidrar til det og skal fortsette å arbeide for bedre helsetjenester og tilgang til medisiner og utstyr der dette trengs mest.

- Ungdoms helsebehov blir ofte oversett. Unge menneskers helsebehov må ivaretas slik at de kan gå på skole, trives og bidra til utvikling i sine land, sier utenriksminister Brende.

Norge prioriterer helse og utdanning i utviklingspolitikken. Utenriksministeren vil ta med seg erfaringene fra disse satsingene inn i denne høynivå rådgivergruppen.

- Jeg ser frem til å bidra inn i generalsekretærens rådgivergruppe, sier utenriksminister Børge Brende.