Historisk arkiv

Presseinformasjon

Statssekretær Tore Hattrem til New York

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Tore Hattrem besøker New York 13.-16. januar 2016. Han deltar på et større seminar om FN-reform 14.-16. januar.

Seminaret er en del av prosjektet FN70: en ny dagsorden og arrangeres av Norge og Center for International Cooperation (CIC) i fellesskap. Seminaret samler land fra alle kontinenter for å diskutere forslag til FN-reform. Det innebærer også ideer som kan fremmes til FNs neste generalsekretær, som tiltrer 1. januar 2017.

Hattrem møter også representanter for flere FN-organisasjoner. Fokus vil være på humanitære spørsmål og FNs arbeid for fred og sikkerhet. Hattrem møter blant andre FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), FNs politiske avdeling (DPA), FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO), støttekontoret for fredsbygging (PBSO) og FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women). Hattrem skal også møte tenketanker som International Peace Institute (IPI) og Security Council Report.

Pressekontakt: Presseråd ved FN-delegasjonen, Ragnhild Simenstad, telefon +1 646 642 9910