Historisk arkiv

Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 33

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 33, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 15. august
Utanriksministeren deltek på ulike arrangement under Arendalsveka. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Arendal

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 026.

Tysdag 16. august
Utanriksministeren deltek på immatrikuleringsseremonien ved NTNU. Stad: Trondheim

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. august
Utanriksministeren reiser til Iran. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Teheran.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Søndag 21. august
Utanriksministeren møter miljøvernministeren i Frankrike, Ségolène Royal. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Måndag 15. august
EØS- og EU-ministeren vitjar Stockholm. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Stockholm.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Tysdag 16. august
EØS- og EU-ministeren deltek under immatrikuleringsseremonien ved Universitetet i Tromsø. Stad: Tromsø.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. august
EØS- og EU-ministeren deltek under immatrikuleringsseremonien ved NTNU i Ålesund. Stad: Ålesund.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 18. august
Kl. 14.00: EØS- og EU-ministeren held innlegg og deltek i ein paneldebatt under arrangementet «Naturgass – Norges viktigste klimabidrag?» i regi av Norsk olje og gass, under Arendalsveka. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Arendal.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Fredag 19. august
EØS- og EU-ministeren vitjar Kristiansand. Ho vitjar mellom anna bedriftene ResiTec og Glencore, og møter Sørlandets europakontor og Universitetet i Agder. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Kristiansand.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 15. august
Kl. 08.45: Statssekretær Tore Hattrem møter ein delegasjon frå Norwegian-American Parliamentary Exchange Program 2016. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. august
Kl. 14.00: Statssekretær Tore Hattrem møter administrerande direktør i Nammo, Morten Brandtzæg. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 19. august
Statssekretær Tore Hattrem deltek under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 16. august
Statssekretær Tone Skogen deltek under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 15. - tysdag 16. august
Statssekretær Laila Bokhari deltek under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.