Historisk arkiv

Presseinformasjon

Uformelt ministermøte om handel i Oslo 21. og 22. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende er vert når ministre fra 24 land kommer til Norge for å diskutere internasjonal handel 21. og 22. oktober.

Blant deltakerne er handelsministre fra Argentina, Australia, Brasil, Canada, Colombia, India, Kenya, Mexico, Russland, Sør-Afrika, USA og EUs handelskommissær. Generaldirektøren i Verdens handelsorganisasjon (WTO), Roberto Azevedo, vil også være tilstede.

- Internasjonalt samarbeid og multilaterale handelsavtaler er viktig for vekst og omstilling i norsk og internasjonal økonomi. Norge er derfor pådriver for et aktiv og sterkt WTO. Møtet i Oslo er et initiativ for å bidra til positiv fremdrift i arbeidet i WTO, sier utenriksminister Brende.

Under møtet i Oslo vil ministrene diskutere hvordan en kan sikre fremdrift i handelsforhandlingene og derigjennom bidra til vekst i internasjonal handel.

Møtet er av uformell karakter og det vil være begrensede muligheter for media. Det vil være et kort pressemøte med utenriksminister Børge Brende og WTOs generaldirektør Roberto Azevedo på Voksenåsen fredag 21. oktober klokka 13.00. Media som ønsker å delta bes registrere seg på press@mfa.no før klokka 12.00 tirsdag 18. oktober. Bilder fra selve ministermøtet vil bli tilgjengelig via en poolordning. Informasjon om dette vil bli sendt til media som har registrert seg.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg 922 19 769 / gso@mfa.no