Historisk arkiv

Ministermøte om internasjonal handel i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende var vert da ministre fra 25 land og WTOs generaldirektør var samlet i Oslo for uformelle samtaler fredag og lørdag. Tema for drøftelsene var internasjonal handel, forberedelsene av WTOs neste ministerkonferanse i Argentina i desember 2017 og det videre arbeidet i organisasjonen.

- Møtet i Oslo har vært vellykket. Vi har hatt konstruktive diskusjoner om en lang rekke spørsmål knyttet til arbeidet i WTO og videre handelsforhandlinger på kort og mellomlang sikt, sier utenriksminister Brende.

Med lav vekst i internasjonal handel og økt proteksjonisme som bakteppe for møtet, var ministrene opptatt av at det er behov for løpende politisk involvering frem mot neste års ministerkonferanse.

- Jeg ser frem til Argentinas lederskap i forberedelsene til ministerkonferansen i Buenos Aires. Jeg håper og tror at Oslo-møtet har gitt ny inspirasjon til videre forhandlinger og at vi har lagt et godt grunnlag for konkrete forhandlingsresultater. Handel er essensielt for å bidra til inkluderende økonomisk vekst, oppfølging av bærekraftsmålene, gode rammebetingelser for næringslivet og nye jobber.

Hovedtema for møtet var bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet og videre forhandlinger i WTO. Ministrene diskuterte også hvordan nye regionale frihandelsavtaler og mega-regionale avtaler kan tjene som inspirasjon for arbeidet i WTO. Utviklingslandenes interesser stod sentralt i diskusjonene på møtet.

Møtet i Oslo var uformelt. Utenriksministerens oppsummering av møtet er delt med medlemmene i WTO.