Historisk arkiv

Ny mulighet for fred i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Med undertegningen av ny fredsavtale får Colombia sjansen til å gjøre slutt på tiår med væpnet konflikt. Væpnede sammenstøt den senere tid viser at våpenhvilen er skjør og det haster å gjennomføre fredsavtalen, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter folkeavstemningen 2. oktober i år, gjennomførte president Santos en omfattende og inkluderende nasjonal dialog for å skape bredest mulig oppslutning om en ny avtale. Til tross for at den nye fredsavtalen tar hensyn til en rekke endringsforslag som kom frem i den nasjonale dialogen, var det ikke mulig å få tilslutning fra deler av nei-siden. Avtalen ble undertegnet av partene i Bogota i dag. Fredsavtalen vil nå legges fram for Kongressen til behandling.

- Den siste tids økning i antall drap på menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere er svært bekymringsfull. Sakene må etterforskes og beskyttelsen av disse gruppene må styrkes, noe fredsavtalen legger opp til, sier utenriksministeren.

Fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og Farc-EP startet formelt opp i Oslo i oktober 2012 og har siden foregått i Havanna. Sammen med Cuba har Norge tilrettelagt for forhandlingene. Den væpnede konflikten i Colombia har vart i over femti år og har kostet hundretusener av colombianere livet. Over seks millioner mennesker er drevet på flukt i eget land.

***

Pressemeldingen på spansk (pdf)