Historisk arkiv

Nytt nordisk fond sikrer over 700 millioner til mikrofinans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende deltar i dag på lanseringen av Nordic Microfinance Initiative (NMI). Dette er et nytt nordisk samarbeid mellom norske private investorer og de statlige investeringsfondene Norfund fra Norge og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) fra Danmark. Det samlede kapitaltilskuddet er i første omgang på rundt 715 millioner kroner.

- Ved å gi fattige mennesker tilgang til tjenestene de trenger for å spare, låne og investere bidrar NMI til det første og mest ambisiøse bærekraftsmålet - å utrydde fattigdom. Næringsutvikling er en forutsetning for å sikre økonomisk vekst i utviklingsland og er en hovedprioritering for norsk utviklingspolitikk. Jeg er glad for at NMI nå blir et samarbeid mellom de nordiske landene, og jeg gleder meg til å følge fondet videre, sier utenriksminister Børge Brende.

NMI skal på kommersielt og sosialt bærekraftig grunnlag investere i mellomstore finansieringsinstitusjoner i Øst-Afrika og Sør- og Sørøst-Asia, som har potensial for videre vekst. Fondet har allerede investert i Kenyan Women Financial Trust, som tilbyr finansielle tjenester til 800.000 kvinner over hele Kenya.

- Mikrofinans er et viktig virkemiddel i utviklingspolitikken, det gir fattige mennesker mulighet til å låne penger til å investere i sin egen fremtid og dermed forbedre sine levekår. Jeg er svært glad for at vi har klart å få til dette offentlig private samarbeidet som inkluderer Norfund og IFU og sikrer en økt kapitalbase til dette viktige arbeidet, sier den danske utenriksministeren Kristian Jensen.

- NMI har siden 2007 bidratt til å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk og sosial bærekraft i utviklingsland. Med IFU på laget vil NMI kunne videreutvikles til å bli en ledende nordisk mikrofinansplattform, utvikle mikrofinansinstitusjoner og levere finansielle tjenester til enda flere mennesker. Det gjelder ikke minst kvinner, som er en viktig målgruppe i utviklingsarbeidet, sier administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland.

De private nordiske investorene Microfinance Initiative bidrar med 45 prosent av totalkapitalen på 715 millioner kroner. Norfund og IFU bidrar med de resterende 55 prosent. Ferd, som er et av Norges største private selskaper, er en av de private investorene i det nordiske mikrofinansinitiativet. 

- Bakgrunnen for initiativet i 2007 var at Norge hadde gode forutsetninger for å bidra til å redusere fattigdom gjennom å gi folk tilgang til finansielle tjenester. Dette inkluderte solide institusjoner som Norfund og Norad, private risikovillige investorer, et felles ønske om å gjøre en forskjell, og en stor dose handlekraft. Vi etablerte da Norsk Mikrofinans Initiativ. I dag når vi nesten fem millioner mennesker med våre direkteinvesteringer og langt flere via andre fond og vi ser fram til å utvide denne satsingen sammen med IFU, sier Johan H. Andresen, Ferd.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har skapt et sterkt offentlig-privat nordisk samarbeid om mikrofinans. Vi ser dette som et første skritt mot en enda bredere plattform med deltakelse av private investorer fra flere nordiske land. Derfor kan vi ytterligere intensivere arbeidet med å tilby finansielle tjenester til fattige menneskers utvikling, sier administrerende direktør i IFU, Tommy Thomsen.