Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker nærings- og klimasamarbeidet med Slovakia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Slovakia har undertegnet nye samarbeidsavtaler om fordeling av EØS-midler. Næringsliv og klima blir viktige samarbeidsområder i årene fremover. Det skal også brukes EØS-midler på å utvikle grenseområdene mellom Slovakia og Ukraina.

– Samarbeidet og kontakten mellom Norge og Slovakia har fått et oppsving gjennom EØS-midlene. Vi bygger videre på det som er skapt til nå og legger til rette for samarbeid på nye områder, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

Hun undertegnet i dag samarbeidsavtalen om fordeling av EØS-midlene sammen med Slovakias utenriksminister, Miroslav Lajcak, i Bratislava.

Slovakias utenriksminister Miroslav Lajčák (til høyre) og EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker satser på næringsliv og klima som samarbeidsområder med dagens avtale om fordeling av EØS-midler. Foto: Rune Bjåstad, UD
Slovakias utenriksminister Miroslav Lajčák (til høyre) og EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker satser på næringsliv og klima som samarbeidsområder med dagens avtale om fordeling av EØS-midler. Foto: Rune Bjåstad, UD

Over 113 millioner euro er fordelt på til sammen ni fond og programmer. I tråd med regjeringens prioriteringer er næringslivs- og klimasamarbeid prioriterte sektorer.

Det etableres også egne programmer for blant annet bekjempelse av vold mot kvinner og tiltak for å bedre romfolks levekår.

– Jeg er også glad for at vi i de nye avtalene viderefører samarbeidet for å utvikle grenseområdet mellom Slovakia og Ukraina, sier Vik Aspaker.

Barentssekretariatet fortsetter å være norsk partner i dette samarbeidet. Statens Strålevern skal også videreføre et prosjekt for å hindre smugling av kjemisk, biologisk og kjernefysisk materiale over grensen fra Ukraina.

Til sammen ni norske fagetater og institusjoner vil være involvert i gjennomføringen av programmene og ansvarlig for å rekruttere norske partnere til prosjekter. Dette inkluderer Innovasjon Norge, Senter for internasjonalisering av utdanning, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Riksantikvaren, Kulturrådet og Helsedirektoratet.

– Avtalene med Slovakia er en meget god invitasjon til norske aktører som ønsker å være med å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sier Vik Aspaker.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Slovakia.