Historisk arkiv

Positivt med styrket samarbeid mellom israelere og palestinere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utviklingen i det økonomiske samarbeidet mellom israelere og palestinere er nå meget positiv. Norge øker støtten til Den palestinske selvstyremyndigheten og jeg oppfordret i dag andre giverland til å gjøre det samme, sier utenriksminister Børge Brende, som leder giverlandsgruppen for Det palestinske selvstyreområdet, AHLC.

Møtet i giverlandsgruppen holdt sitt årlige ministermøte i New York i dag. I møtet presenterte Verdensbanken, Pengefondet, FN og Kvartettens kontor sine rapporter om utviklingen i den palestinske økonomien og deres anbefalinger for neste år. Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten informerte om sitt arbeid for å styrke den palestinske økonomien og mulighetene for styrket samarbeid i tiden fremover. Palestinerne fikk anerkjennelse for sin økonomistyring under vanskelige forhold. Giverne ønsket den nylig inngåtte avtalen om å overføre myndighet til palestinerne over elektrisitetsforsyning velkommen.  

- De gode nyhetene er at nå styrkes det direkte samarbeidet mellom de to partene. De viser vilje til å legge til rette for helt nødvendige utviklingsprosjekter på Vestbredden og i Gaza, ikke minst hva angår energi og vann. De to partene er nødt til leve sammen, og de må samarbeide om å bygge strategisk viktig infrastruktur for en fremtidig to-statsløsning, sier Brende.

 - Det er gledelig å kunne konstatere at AHLC er en institusjon som leverer. Økonomisk utvikling vil aldri være en erstatning for en politisk løsning, men styrking av den palestinske økonomien er samtidig nødvendig for å understøtte arbeidet med å realisere to-statsløsningen. Det er nå helt avgjørende at de to partene faktisk gjennomfører hva de er enige om og har besluttet, sier utenriksministeren.