Historisk arkiv

Norge forlenger partnerskap med Verdens matvareprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge inngår en ny partnerskapsavtale med Verdens matvareprogram (WFP) om å bidra med 237 millioner kroner årlig fra 2016 til 2019 i såkalt kjernestøtte. – Kjernestøtten er avgjørende for WFPs evne til å reagere raskt i kriser. En slik avtale sikrer forutsigbar og fleksibel støtte også til glemte kriser og mennesker som mangler mat i de mest utsatte områdene, sier utenriksminister Børge Brende.

Partnerskapsavtalen ble undertegnet av av utenriksminister Børge Brende og leder for WFP, Ertharin Cousin. Foto: M.B. Haga, UD

Partnerskapsavtalen undertegnes i Oslo i dag av utenriksminister Børge Brende og leder for WFP, Ertharin Cousin.

- Målet med Norges strategiske partnerskap med WFP er å bidra til at så mange mennesker som mulig kan få trygg tilgang til mat. Matbistand er også viktig for at barn i krig og krise skal kunne gå på skole, og en del av den norske støtten går til skolemat, sier utenriksministeren.

I tillegg til avtalen om ikke-øremerkede midler, gir Norge også matbistand gjennom WFP til enkeltland med humanitære kriser, som Syria og nabolandene, Jemen og Afghanistan. Værfenomenet El Niño har rammet Etiopia spesielt hardt, og Norge bidrar nå med ytterligere 20 millioner kroner til matvarehjelp i landet.

- WFP en viktig partner som under svært krevende forhold har tilgang til sårbare befolkningsgrupper. WFP er ledende i å ta i bruk innovative løsninger som matkuponger og kontanter der lokale markeder fungerer, i stedet for utdeling av matrasjoner. WFP har mulighet til å jobbe kontinuerlig i kriser som strekker seg over lengre tid, og utmerker seg dermed som en strategisk viktig partner for Norge, sier utenriksministeren.

Avtalen med WFP gjelder for perioden 2016-2019 og er en videreføring av tidligere fireårig avtale. Norsk støtte til WFP har økt betydelig de siste årene, til rundt 600 millioner kroner totalt i 2015.

WFP er verdens største humanitære organisasjon som bekjemper sult verden over, leverer matvareassistanse i nødsituasjoner, og jobber med forebygging. Hvert år når WFP over 80 millioner mennesker i 80 land. WFP har også ansvaret for å samordne logistikk og transport i internasjonal kriserespons.

***

Mer informasjon om partnerskapet med Norge og WFP er tilgjengelig her.