Historisk arkiv

Presseinformasjon

Statssekretær Skogen til åpningen av AIIB

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Tone Skogen vil delta på åpningsmøtet i Den asiatiske utviklingsbanken for infrastruktur (AIIB) i Beijing 16. - 17. januar.

Norges medlemskap trådte i kraft 22. desember 2015, etter Stortingets godkjennelse.

For perioden 2016 til 2020 vil Norge bidra med USD 110 millioner i kapital og stille med garanti for ytterligere USD 440 millioner. Norge legger vekt på at AIIB må følge de best tilgjengelige standarder for multilaterale utviklings- og investeringsbanker, ikke minst når det gjelder miljømessige og sosiale hensyn, åpenhet og tiltak for å forhindre korrupsjon.  

- Norge har høye forventinger til at AIIB vil bli en viktig aktør for å finansiere infrastruktur i Asia og at banken vil bidra til fattigdomsbekjempelse og utvikling, sier statssekretær Tone Skogen.

 For ytterligere informasjon se www.aiib.org

Pressekontakt: Pressevakten UD: 23 95 00 02