Historisk arkiv

Enighet om etablering av marint verneområde i Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for enigheten om etableringen av marine verneområder i Rosshavet i Antarktis. Det er en viktig milepæl i den internasjonale forvaltningen av Sørishavet og for bevaring av ressursene i havet, sier utenriksminister Børge Brende.

Beslutningen om å opprette verneområdet, som blir verdens største, ble tatt under årets møte i Kommisjonen for bevaring av de levende marine ressursene i Antarktis, i Hobart, Australia, CCAMLR. Norge har i en årrekke jobbet med USA og New Zealand og de andre medlemmene i CCAMLR for å få dette til. 

- Antarktis er i dag et av de siste store uberørte naturområdene i verden. Det har krevd mye arbeid over mange år å komme til enighet om dette verneområdet i Rosshavet. Etablering av marine verneområder er komplisert, og mange hensyn skal veies opp mot hverandre. Men når vi nå har kommet til denne enigheten, får vi et solid vitenskapelig, balansert og målrettet tiltak som legger til rette for vern- og bærekraftig høsting i denne delen av Sørishavet, sier utenriksminister Brende.  

Nettverket av marine verneområder i Rosshavet er utformet ved bruk av den beste tilgjengelige kunnskapen om miljøet i området og sikrer en balanse mellom vern og bærekraftig bruk av ressurser. Forslaget har de siste fem årene vært gjenstand for inngående vurderinger fra det internasjonale forskningsmiljøet.

- Det nye marine verneområdet i Rosshavet legger et godt grunnlag for et langsiktig vern og bærekraftig høsting av marine ressurser i Sørishavet, sier Brende.

- Antarktis har en unik natur der så godt som alt liv, fra krill til hval og pingviner, er knyttet til havet. Det marine verneområdet er et gjennombrudd for arbeidet med å ta vare på den unike og sårbare naturen og et viktig steg i utviklingen av internasjonal havmiljøpolitikk. Marine verneområder gir verdifull natur langsiktig beskyttelse, og er en viktig del av en helhetlig havforvaltning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.  

Verneområdet dekker til sammen et areal på 1.55 millioner kvadratkilometer som er omtrent dobbelt så stort som Nordsjøen. Av dette er 1.12 millioner kvadratkilometer, eller 72 prosent, underlagt strengt vern, som betyr at kun forskningsfiske er tillatt.