Forsiden

Historisk arkiv

Presseinformasjon

Statssekretær Røsland deltar på møte i FNs menneskerettighetsråd i Genève

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Marit Berger Røsland deltar på høynivåsegmentet av FNs menneskerettighetsråds 34. sesjon som finner sted i Genève fra 28. februar til 1. mars. Røsland vil holde Norges innlegg, møte representanter for en rekke land og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein.

- Det internasjonale samfunn har utviklet viktige normer og standarder for å beskytte og fremme menneskerettighetene. Når vi nå ser at grunnleggende rettigheter og institusjoner for å forsvare disse er under økt press, må vi stå opp for å beskytte det vi har bygd opp for at menneskerettighetene skal bli ivaretatt, sier statssekretær Røsland.

FNs menneskerettighetsråd har mandat til å drøfte både tematiske spørsmål og situasjonen i enkeltland. En lang rekke landsituasjoner og tematiske spørsmål står på agendaen, blant annet situasjonen i Sør-Sudan, Syria, Myanmar og Nord-Korea.

Norge vil fremme en resolusjon for å fornye mandatet til FNs spesialrapportør for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere.

- Dette er viktigere enn noen gang. Situasjonen for menneskerettighetsforkjempere er bekymringsfull i mange land. Samtidig er menneskerettighetsforkjempere svært viktige for at menneskerettighetene skal etterleves i samfunn hvor grunnleggende rettigheter er under press. Spesialrapportørens mandat har en viktig, global funksjon for å fremme og beskytte menneskerettighetsforkjempere og deres virke, sier statssekretæren.

Gjennom flere år har Norge vært blant de største bidragsyterne til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og Norge har en ledende rolle i FN for å fremme menneskerettighetsforkjemperes viktige rolle i samfunnet. Regjeringen Solberg la i desember 2014 frem en egen stortingsmelding om menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

Pressekontakt: UDs pressevakt 23 05 00 02